من لیلا امیری نسب هستم بنیانگذار مدرسه مهارتهای زندگی

تلاش می کنم دنیا را جای بهتری برای زندگی کنم و باور دارم که آموزش قدرتمندترین سلاحی است که از آن می توان برای تغییر دنیا استفاده کرد.

بزرگترین آرمان من پیشرفت و ارتقا سطح زندگی فردی و اجتماعی انسانها می باشد و ماموریت من کمک به شما جهت رسیدن به اهدافتان از طریق ارتقا مهارت های ده گانه زندگی و افزایش هوش هیجانی می باشد من در مدرسه مهارتهای زندگی مسیر اصلی زندگی را به شما آموزش می دهم این مسیر از 5 مرحله می گذرد

1-خودآگاهی

2-خودشناسی

3-خودپذیری

4-خوددوستی

5-دگر دوستی

 

1-خودآگاهی

مسیر اصلی زندگی از خودآگاهی نسبت به تمام ابعاد وجودی خودمان شروع می شود، آگاهی،  مهمترین قسمت زندگی تمام انسانها می باشد، بیشتر مشکلات ما در زندگی چه در حوزه درون فردی و چه ارتباطات بین فردی،با آگاهی به آسانی حل می شود.

2-خودشناسی

در مرحله خودشناسی چرایی احوال و چرایی رفتارهای خودمان را پیدا می کنیم، دلیل زودرنج بودنمان، دلیل نفرت، کینه و خشمی که گاهی نسبت به دیگران داریم، دلیل حسادت هایی که گاهی آتشی در درونمان می اندازد که حال بدی را روزهای متمادی تجربه می کنیم  را پیدا خواهیم کرد، با خودشناسی هر روز احوال و رفتار خودمان را مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم من بهتری از خودمان بسازیم.

3-خودپذیری

در مرحله بعد از خودشناسی، وارد مرحله خودپذیری می شویم، مرحله ای که کم کم یاد میگیریم به صلح درونی با خودمان برسیم ، سایه های وجودی مان را بشناسیم و بپذیریم، تا آنجا که عزت نفس ما آجر به آجر ساخته شود تا بتوانیم زندگی بهتری را تجربه کنیم.

4-خوددوستی

بعد از مرحله خودپذیری به خوددوستی می رسیم، مرحله ای که به همان پرنسس و شاهزاده ای تبدیل می شوی که از روز اول در تقدیر تو نگاشته شده بود.

5-دگر دوستی

وقتی از چهار مرحله خودآگاهی ، خودشناسی ، خودپذیری و خوددوستی میگذریم به مرحله پنجم که دگر دوستی است راه پیدا می کنیم. عشق حقیقی به دیگران در ما جوانه می زند، عشقی که نه از سرنیاز، نه از سر تنهایی، نه از گمشدگی و نه از سر بی پناهی می باشد ، عشقی که  واقعی ست ، عشقی که اول در وجود خودمان جوانه زده، رشد کرده و حالا از درون به بیرون راهی برای ورود به وجود دیگری پیدا می کند. اینجاست که ارتباط ما با دیگران به ارتباط موثر می انجامد.

ارتباط موثر یعنی ارتباطی که در آن دنبال تکنیک و تاکتیک و توپ و تانک نباشیم، ارتباط موثر یعنی ارتباطی که در آن دنبال سیاست در رابطه ، جذابیت در قالب عطرهای گرانقیمت و عمل جراحی های پی در پی روی پیکرمان نباشیم، ارتباط موثر یعنی ارتباطی که خودت را دوست داشته باشی همانگونه که هستی و دیگران را دوست داشته باشی همانگونه که هستند. و این تغییر یک زندگی ایده آل را برایت رقم می زند.

 

برای تغییر و تحول با من همراه شو …