نوشته‌ها

حال خوب با جملات تاکیدی مثبت – فراوانی در بازگشت پول

حال خوب با جملات تاکیدی مثبت – فراوانی در بازگشت پول

جملات تاکیدی مثبت، به شما کمک می کند فراوانی و توانگری را در زندگی تجربه کنید و جلوی افکار منفی ذهن را در زمان های یاس و ناامیدی بگیرید.

گاها ما در پرداخت هزینه های زندگی، مثل خرابی وسایل منزل و یا وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه های سرسام آور زندگی، احساس خوبی نداریم و ممکن است در هنگام کم شدن پول از حساب بانکی مان احساس بدی داشته باشیم .

نکته ای که خیلی مهم است اینه که ترس از کمبود و باور فقر ما را فقیرتر و نگران تر می کند.

بهتر است در زمان خرج کردن هر پولی و کم شدن پول از حساب بانکی مان، به مبلغ کسر شده لبخند بزنید و این عبارت تاکیدی مثبت را تکرار کنید که ، من با هر پولی که خرج می کنم جهان را ثروتمند تر می کنم و به گردش پول در جهان کمک می کنم، 10 برابر این پول از جایی که فکر نمی کنم به حسابم برمی گردد.

نکته مهم این است که تمرکز اصلی خود را روی فراوانی و راههای بیکران الهی برای رسیدن رزق و روزی قرار دهید و باور داشته باشید که روزی شما از غیب می رسد.

راههای رسیدن نعمت و فراوانی به زندگی بیشمار است و خداوند روزی رسان بی انتهاست، پس این جمله تاکیدی مثبت را بارها با خود تکرار کنید .

“من با هر پولی که خرج می کنم،جهان را ثروتمندتر می کنم و ده برابرش به حسابم برمیگردد.”