مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

مراقبه چیست و چه تاثیری بر ذهن ما دارد ؟

تصورات نادرستی پیرامون مراقبه وجود دارد، به محض شنیدن کلمه مراقبه بیشتر افراد تصویر درویشی با ریش بلند را که در کوهها زندگی می کند و در برابر تمام نیروهای طبیعت مصون است را تصور می‌کنند یا راهبی که عبایی ساده پوشیده و کنج عزلت را انتخاب کرده و از خانه و خانواده دور شده است […]

طلای درون – مجموعه داستان تو (23)

اغلب کسانی که سالها بر روی درمان، جلسات تحول، تمرین تنفس، مراقبه و خودشناسی کار کرده اند سوال مشابهی دارند! چند وقت دیگر باید روی خودم کار کنم؟ کی به نتیجه میرسم؟ چرا پروسه تغییر اینقدر سخت است؟ درپاسخ به سوال این افراد، یاد داستان مجسمه سفالی عظیم بودا می‌افتم که در نیمه راه جابجایی، […]

مراقبه چیست و چه تاثیری بر ذهن ما دارد ؟

تصورات نادرستی پیرامون مراقبه وجود دارد، به محض شنیدن کلمه مراقبه بیشتر افراد تصویر درویشی با ریش بلند را که در کوهها زندگی می کند و در برابر تمام نیروهای طبیعت مصون است را تصور می‌کنند یا راهبی که عبایی ساده پوشیده و کنج عزلت را انتخاب کرده و از خانه و خانواده دور شده است […]

طلای درون – مجموعه داستان تو (23)

اغلب کسانی که سالها بر روی درمان، جلسات تحول، تمرین تنفس، مراقبه و خودشناسی کار کرده اند سوال مشابهی دارند! چند وقت دیگر باید روی خودم کار کنم؟ کی به نتیجه میرسم؟ چرا پروسه تغییر اینقدر سخت است؟ درپاسخ به سوال این افراد، یاد داستان مجسمه سفالی عظیم بودا می‌افتم که در نیمه راه جابجایی، […]