مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

نیمه تاریک وجود – مجموعه داستان تو (27)

از همسرش به خاطر نوع رفتارش ناراضی بود، با اعتراض شدید گفت من کارآفرینی بزرگ و یکی از مقام های سیاسی کشور هستم، همسرم باید وقار خاصی داشته باشد ،اما او بی پرواست و در جمع هایی که حاضر می شویم سبک رفتار می کند.   از او پرسیدم آیا قبلا هم چنین بوده است […]

مناجات ملاصدرا – ارتباط با خدا

لینک دانلود فایل صوتی    خداوند بی نهایت است و لامکان و لا زمان   امّا به قدر فهم تو کوچک می شود،   و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود،   و به قدر ایمان تو کارگشا می شود،   یتیمان را پــدر می شود […]

نیمه تاریک وجود – مجموعه داستان تو (27)

از همسرش به خاطر نوع رفتارش ناراضی بود، با اعتراض شدید گفت من کارآفرینی بزرگ و یکی از مقام های سیاسی کشور هستم، همسرم باید وقار خاصی داشته باشد ،اما او بی پرواست و در جمع هایی که حاضر می شویم سبک رفتار می کند.   از او پرسیدم آیا قبلا هم چنین بوده است […]

مناجات ملاصدرا – ارتباط با خدا

لینک دانلود فایل صوتی    خداوند بی نهایت است و لامکان و لا زمان   امّا به قدر فهم تو کوچک می شود،   و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود،   و به قدر ایمان تو کارگشا می شود،   یتیمان را پــدر می شود […]