مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

عشق به خود بدون قضاوت، مقایسه و ارزیابی چگونه است؟

شاید باورتان نشود ولی شما در طول شبانه روز بیشتر از اینکه دیگران را قضاوت کنید در حال قضاوت خودتان هستید. اینگونه قضاوت، کاملا ناخودآگاه صورت می گیرد و گاهی تا مرز انزجار از خود پیش می رود، انزجاری که نتیجه بایدها و نبایدهای من، برای رسیدن به تصویری از من ایده آل است. هرچقدر […]

انواع حسادت و روشی مفید برای خوددرمانی – پادکست (11)

(فایل صوتی -مدت زمان 40 دقیقه) دانلود این پادکست به شما کمک می کند با سطوح حسادت در پیش نویس زندگی کاملا آشنا شوید. در اینجا به 4 نوع حسادت اشاره شده که به شما کمک می کند شناخت بسیار خوبی از سطوح حسادت به دست آورید. و در انتهای پادکست به راهکاری عالی جهت […]

عشق به خود بدون قضاوت، مقایسه و ارزیابی چگونه است؟

شاید باورتان نشود ولی شما در طول شبانه روز بیشتر از اینکه دیگران را قضاوت کنید در حال قضاوت خودتان هستید. اینگونه قضاوت، کاملا ناخودآگاه صورت می گیرد و گاهی تا مرز انزجار از خود پیش می رود، انزجاری که نتیجه بایدها و نبایدهای من، برای رسیدن به تصویری از من ایده آل است. هرچقدر […]

انواع حسادت و روشی مفید برای خوددرمانی – پادکست (11)

(فایل صوتی -مدت زمان 40 دقیقه) دانلود این پادکست به شما کمک می کند با سطوح حسادت در پیش نویس زندگی کاملا آشنا شوید. در اینجا به 4 نوع حسادت اشاره شده که به شما کمک می کند شناخت بسیار خوبی از سطوح حسادت به دست آورید. و در انتهای پادکست به راهکاری عالی جهت […]